Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy a böngészés során a lehető legjobb felhasználói élményt tudja nyújtani.
A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárulsz a cookie-k használatához. Bővebb információ a cookie-k használatáról itt.
ÉRTEM
Termékek Menü
Épp itt jársz: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

Üdvözöljük a Mag ICS Holding Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.magics.shop.hu és a www.magics.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) és a Mag ICS Holding Zrt-től történő megrendelés esetén elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Jelen ÁSZF kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében azon vállalkozásra (cégekre) és magánszemélyekre vonatkozik, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és ad le megrendelést.

Kérjük, amennyiben Felhasználója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Honlapnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatást, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [https://www.magics.shop.hu/adatkezeles] keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar. 

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.  

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A Szolgáltató

Cégnév: Mag ICS Holding Zrt.

Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 231.

Telefon: +36 1 248 0222

E-mail: info@magics.hu

Adószám: 13081216-2-43

Cégjegyzékszám: 01-10-046653

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Tárhelyszolgáltató adatai: Shoprenter.hu (4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304., info@shoprenter.hu)

2. Felhasználási Feltételek

2.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját. 

2.2 Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.magics.shop.hu és a www.magics.hu domain nevére, az ehhez tartozó al domainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

3. A honlapon történő vásárlás

3.1. Regisztráció

A Megrendelés leadása nincs regisztrációhoz kötve, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó regisztráció nélkül adja le.

Felhasználó ha regisztrálni szeretne a Honlapon, akkor a Honlap fejlécében megtalálható menüponton a „Regisztráció” feliratra kattintást követően a regisztrációs adatlap értelemszerű kitöltésével tud.  A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

·        Vezetéknév

·        Keresztnév

·        Email cím

·        Telefonszám

·        Jelszó

 

Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkoznia, Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a kezdőlap > fiók > személyes adatok törlésével vagy emailen keresztül. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

3.2. Megrendelés

 

Megrendelés, fizetés, és a szerződés létrejötte
Rendelés: Amennyiben rendelést szeretne leadni, illetve információra van szüksége, kollégáink hétköznapokon 8-16 óráig állnak szíves rendelkezésére. A „Kapcsolat” menüpont alatt megrendeléseket kizárólag írásban (a webshop felületén, e-mailen) tudjuk elfogadni, melyek beérkezéséről minden esetben írásos visszaigazolást küldünk. A megrendelés esetleges lemondását vagy módosítását csak egyéni vizsgálat során tudjuk elbírálni. A végeredmény függ a rendelt termék jellegétől, a raktárkészlettől és attól, hogy az eredeti megrendeléstől mennyi idő telt el.

 

Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap fejlécében található menüpontok használatával tud böngészni, és itt választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. 

Felhasználónak lehetősége van a Honlap fejlécében található „keresés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a fenti menüpontok esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Áráról ajánlatkérés formájában tud érdeklődni kollégáinktól.

 

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti virtuális kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával vagy ajánlatkérés opció esetén, azt az „Ajánlatkérés” gombra kattintva megteheti.

A kosár tartalmát (a kiválasztott terméket) Felhasználó a Honlap jobb felső oldalán lévő, "Kosár" ikonra kattintva tekintheti meg és ellenőrizheti. A „Kosár” ikonra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét.

Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a „törlés” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a „Mennyiség” oszlopban, a +; - gombok használatával. 

A „Vásárlás folytatása” gombra kattintva Felhasználót a Honlap visszanavigálja a termékekhez, ahol Felhasználó folytathatja a Honlapon a termékek közötti böngészést. 

A „Tovább a pénztárba” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon. 

Amennyiben Felhasználó a Honlapon való böngészés és a termékek kosárba helyezése előtt, a Honlapon még nem regisztrált vagy nem lépett be, úgy a megjelenő felületen Felhasználó választhat, hogy

·        amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Bejelentkezés” mezőbe belépési adatait megadva, vagy

·        megrendelését regisztráció nélkül folytatja, illetve

·        a „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Honlapon jelen ÁSZF 3.1. pontjában meghatározottak szerint.

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

Felhasználónak a megjelenő felületen, kivéve, ha regisztrált felhasználó – a számlázási adatokat meg kell adnia a „Számlázási cím” felületen, továbbá ki kell választania a kívánt fizetési módot, majd az „Összegzés” felületen megtekintheti egy összegző képernyőn, hogy milyen termékeket helyezett kosarába és mennyi a fizetendő végösszeg, amely tartalmazza a szállítás költségét is. 

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia a vásárlási feltételekben foglaltakat.

Az oldal alján található „Megrendelem” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesen elküldheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követően emailben értesíti a Felhasználót, ahol a Felhasználó megrendelésének száma is megtalálható. A rendelés feladása tehát a „Megrendelem” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, mivel a szerződés nem fogyasztóval jön létre nem kötelező magyar nyelvű használati utasítás adása a termékhez, magyar nyelvű használati utasítást csak abban az esetben tud a termékhez csatolni, ha azt a gyártó biztosítja.

 

3.3.        Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában, akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „törlés” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím). 

3.4.        Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről nem minősül a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának, az ajánlatot Szolgáltató legkésőbb az ajánlat beérkezését követő 48 órán belül, az árukészlet ellenőrzését követően igazolja vissza, és e második visszaigazoló emaillel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között. Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó második visszaigazoló és egyben elfogadó e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató kizárólag céges vásárlókat szolgál ki, így az elektronikus úton megkötött szerződés nem tartozik a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá, így a Felhasználót a megrendelt termékekkel összefüggésben nem illeti meg megrendeléstől, illetve a termék átvételétől számított 14 napon belül az elállás joga, valamint az a jog, hogy a terméknek a vásárlástól számított 3 munkanapon belüli cseréjét kérje. Az elállás ebben az esetben szerződésszegés esetén vagy a felek által előzetesen kikötött elállási jog alapján lehetséges és a Ptk. elállásra, felmondásra vagy hibás teljesítésre vonatkozó szabályai alkalmazandóak a fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései helyett, mely szerint ha a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja azt, ha e törvény eltérően nem rendelkezik.

Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben olyan terméket vásárol, mely nincs készleten és az adott terméket a Szolgáltató kifejezetten a Felhasználó kérésének eleget téve szerez be vagy gyárt le, de a Felhasználó a beszerzés ideje alatt megrendelését lemondja vagy átvételi értesítéstől számított 10 napon belül megrendelését az értesítéstől számított nem veszi át, és/vagy a Szolgáltató megkeresésére nem reagál, úgy a Szolgáltató az adott termék vételárának 50%-ára válik jogosulttá.

Az elállási jog rendeltetéséből következik, hogy a szerződésszerű teljesítés után már nem gyakorolható, mert a teljesítés a szerződést megszünteti.

3.5.        Fizetés

Fizetés:
Az első néhány rendelés alkalmával készpénzes vagy előre utalásos fizetési módok közül választhat. Készpénzes fizetés esetén átvételkor rendezheti az összeget a kiszállító személlyel, előutalás esetén pedig a visszaigazolásban található számlaszámra tudja elutalni a megadott összeget. Ebben az esetben kérésre a számla kifizetéséig a megrendelt tételekről tárolási nyilatkozatot bocsátunk ki, és az átutalás beérkezése után szállítunk, átadás-átvételi nyilatkozattal. A választott fizetés módjáról a megrendelés feladásakor kell nyilatkoznia.
Rendszeres vásárlás esetén lehetőség van rá, hogy átutalásos fizetést igényeljenek.

A nettó 10.000 Ft alatti megrendelések esetében nincs mód átutalásos fizetésre, ilyen esetekben automatikusan készpénzes számlát állítunk ki.

A termékeinkre vonatkozó szerződés megkötésének nyelve kizárólag a magyar nyelv.
A fentiek alapján létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződéseket iktatjuk, a szerződések utóbb hozzáférhetőek.

Árak
A megadott eladási árak forintban értendőek és tartalmazzák az általános forgalmi adót. A megrendelt termékek házhoz szállításának díja minden esetben az egyes termékekre vonatkozó, és a vásárló által igénybe vehető szállítás típusától függ.

A Felhasználó a választható fizetési módokról a Honlapon megtalálható Szállítási és fizetési feltételek menüpontban tájékozódhat bővebben. A Szállítási és fizetési feltételek menüpontban megtalálható információk jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

3.6.        Számla 

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad. 

3.7.        Szállítás 

Szállítási feltételek
Kiszállítás:
A vásárolt termékeket az ország egész területére kiszállítjuk. A szállítást Budapesten és vonzáskörzetében illetve vidéken futárszolgálat teljesíti. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján partnereink számára egy igen kiszámítható és megbízható csomagszállítási rendszert dolgoztunk ki.
Budapest és vonzáskörzete:
A hét minden munkanapján 09-16 óra között történik, ezért kérjük, hogy olyan címre kérje megrendelését, ahol ebben az időintervallumban ott tartózkodik. Bizonyos esetekben lehetőség van extra kiszállítási időpont kérésére is, ilyen jellegű igényét kérjük, írásban jelezze a rendelés leadásakor.
Vidék:
A hét minden munkanapján 09-16 óra között történik, ezért kérjük, hogy olyan címre kérje megrendelését, ahol ebben az időintervallumban ott tartózkodik! Bizonyos esetekben lehetőség van extra kiszállítási időpont kérésére is, ilyen jellegű igényét kérjük, írásban jelezze a rendelés leadásakor.
A vevő köteles az átvételnél a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően a hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. Sérült csomagot ne vegyen át! A számlát és a termékhez kapcsolódó használati útmutatót, esetleg jótállási jegyet, egyéb információs anyagot a csomagban mellékeljük.

A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre. 

Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. 

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a futár a terméket visszaszállítja és a Szolgáltató azt tovább értékesítheti, a megrendelést pedig törölheti.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). 

Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

3.7.1. Szállítási költségek

A szállítás költsége értékhatárhoz, illetve földrajzi szállítási címhez kötött, melyről bővebben információt a Honlapon, a Szállítási és fizetési feltételek menüpontban tájékozódhat. Ide kattintva elérhető a tájékoztatás. A Szállítási és fizetési feltételek menüpontban megtalálható információk jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

3.7.2. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje terméktípusonként eltérő, a várható kiszállítás idejéről a Szolgáltató minden esetben e-mailben tájékoztatja Felhasználót. 

A megadott szállítási határidők változhatnak, azok a Szolgáltatói, illetve nemzetközi készletek vagy gyártási adatok alapján, tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a beszállítók, gyártók, logisztikai cégek késedelmes vagy nem megfelelő teljesítése, illetve egyéb okból bekövetkezett szállítási késedelem miatt.

3.8.        Személyes átvétel

Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a 1112 Budapest, Budaörsi út 231. szám alatti irodában, nyitvatartási időben, előre egyeztetett időpontban.  

A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. 

A személyes átvétel ingyenes.

4. Szavatosság

4.1.        Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó kérhet kijavítást, kivéve, ha az igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul jelezni. Ha a termék meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Szolgáltató nem köteles a Felhasználó, jótállási, illetve szavatossági igényének teljesítésére, amennyiben a terméket a Felhasználó bizonyíthatóan nem megfelelően tárolta, szerelési beépítési utasításoknak nem megfelelően építette be, nem rendeltetésszerűen használta, a karbantartási műveleteket nem a karbantartási utasításoknak megfelelően végezte, a terméket sérülés érte. 

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

4.2.        Jótállás

A Szolgáltató – tekintettel arra, hogy fogyasztókat nem szolgál ki – az általa értékesített termékek tekintetében nem terheli kötelező jótállás biztosításának kötelezettsége, nem tartozik az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá.

Szolgáltató kizárólag a termék gyártó által vállalt jótállást garantálja, mely jótállási kötelezettség csak a gyártó által vállalt garanciális határidőn belül keletkezett meghibásodásokra terjed ki. Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a Szolgáltató jótállási kötelezettségének a Felhasználó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás tartalmára, érvényesítésének feltételeit minden esetben a gyártó határozza meg. Közreműködése keretében Szolgáltató azt vállalja, hogy a részére eljuttatott hibás terméknek a jótállás keretében történő javítása érdekében a gyártóhoz eljuttatja, intézkedik a javítás, vagy csere elvégzése érdekében.

A meghibásodott eszköz szállításáról a javítást kérő Felhasználó köteles gondoskodni a Szolgáltató telephelye és a Felhasználó telephelye között, mindkét irányban. A nem megfelelő csomagolásból eredendő sérülésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.3.        Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági, jótállási igényeit Felhasználó a következő elérhetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti:

Mag ICS Holding Zrt.

1112 Budapest, Budaörsi út 231.

info@magics.hu

5. Jogérvényesítési Lehetőségek

5.1.        Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a következő elérhetőségeken írásban terjesztheti elő.

Mag ICS Holding Zrt.

1112 Budapest, Budaörsi út 231.

info@magics.hu 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. 

5.2.        Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki

árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Telefonszáma: +36 (1) 488 21 31

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

6. Az Általános Szerződési Feltételek Egyoldalú Módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni, kivéve, ha a Felhasználó tiltakozik a módosítások ellen.

7. Tulajdonjog Fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. A Felhasználó csak abban az esetben szerez tulajdonjogot a terméken és csak abban az esetben rendelkezhet a termék sorsáról szabadon, ha annak teljes vételárát megfizette a Szolgáltató felé. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani, azaz sem kereskedelmi célú vásárlás esetén sem egyéb esetben a tulajdonjog fenntartása alatt a Felhasználó a terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. 07. 22.

Jelen dokumentum letölthető változata az alábbi linkre [ÁSZF] kattintva érhető el.