Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy a böngészés során a lehető legjobb felhasználói élményt tudja nyújtani.
A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárulsz a cookie-k használatához. Bővebb információ a cookie-k használatáról itt.
ÉRTEM
Termékek Menü
Épp itt jársz: > Kezdőlap >

Adatkezelés

Adatkezelés

 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a https://www.magics.shop.hu/ weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (Mag ICS Holding Zrt., a továbbiakban: Adatkezelő) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen adatkezelési szabályzat a magics.shop.hu weboldalon a látogatók/vásárlók/regisztrált ügyfelek által megadott termékrendeléshez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Adatkezelő a vele kapcsolatba kerülő érintettek által közvetlenül (honlapon való regisztráció, hírlevélre feliratkozás során, promóciós játékban való részvétel, szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése során stb.) megadott adatokat, továbbá nyilvános adatbázisban közzétett adatokat (üzleti partnerek cégkivonatában/egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatait), kezeli, más adatkezelőtől nem kerülnek adatok továbbításra Adatkezelő részére. Adatkezelő nem kezel különleges adatokat.  Adatkezelő szolgáltatásként adatkezelési tevékenységet nem végez, de ez nem zárja ki azt, hogy egyes jogviszonyokban Adatkezelő adatfeldolgozónak minősüljön.

KÉREM, HOGY FIGYELMESEN OLVASSA EL A TELJES TÁJÉKOZTATÓT, MERT CSAK ÍGY KAPHAT TELJES KÉPET AZ ADATKEZELÉS SORÁN IRÁNYADÓ ELJÁRÁSRÓL ÉS SZABÁLYOKRÓL! AZ ADATKEZELŐ TELJES ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ELÉRÉSÉHEZ KÉREM KATTINTSON IDE!

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: Mag ICS Holding Zrt.

Az adatkezelő címe: 1112 Budapest, Budaörsi út 231.

Az adatkezelő elérhetősége: e-mail: budapest@magics.hu, telefon: +36 (1) 438-6000

Honlap: www.magics.hu

Az adatkezelés jogalapja:

 • önkéntes hozzájárulás esetén a 2016/679 Európai Parlament és Tanács Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pont és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pont alapján az érintett hozzájárulása.
 • jogszabályi előírás vagy szerződéses jogviszonyon esetén a 2016/679 Európai Parlament és Tanács Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontok, a (3) bekezdés b) pont alapján a szerződéses jogviszony, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) alább részletezett jogszabályi előírások.

Az adatkezeléssel érintettek köre: a www.magics.shop.hu weboldalon található termékek megrendelői

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés célja: rendelés felvétel és visszaigazolás, tájékoztató elküldése e-mailben, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldés (hozzájárulás esetén), termékértékesítés, termék leszállítás, számlakiállítás, adó- és számviteli nyilvántartás vezetése.

Adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

Adattovábbítás külföldre: Nem történik adattovábbítás.

Az adatok biztonsága érdekében Adatkezelő megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket alkalmaz. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az elektronikus formában tárolt adatok az Adatkezelő székhelyén (1112 Budapest, Budaörsi út 231.) található szerverén kerülnek rögzítésre. Lokális hardverekre az adatok nem kerülhetnek lementésre. 

A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok külön irattári szabályok szerint kerülnek lefűzésre. A személyes adatokat tartalmazó mappákat zárható szekrényben tároljuk Adatkezelő székhelyén, melyet minden nap nyitunk és zárunk. A titkárság irodahelyisége számkódos ajtóval van lezárva. Az iratszekrényt a Titkárság és a Pénzügyi részleg munkatársai nyithatják ki.

 

2.  A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

2.1. HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS:

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, azonban a szolgáltatás igénybe vételéhez szükségesen) a https://www.magics.shop.hu/ oldalon történő termékrendelés igénybevételéhez:

 • a felhasználó neve: „Vezetéknév” és „Keresztnév” (aki az üzenetet írja) – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
 • a felhasználó e-mail címe: „E-mail cím” – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató küldése, hírlevél küldése
 • a felhasználó telefonszáma: „Értesítési telefonszám” – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztatás adás

A felhasználó fenti adatait annak érdekében adhatja meg, hogy általános vagy konkrét termék információkat, árajánlatot kérjen, illetve esetleges szerződéskötési (rendelési) szándékát jelezze. Amennyiben konkrét rendelésre kerül sor, tehát a Felhasználó és az Adatkezelő között szerződés jön létre, abban az esetben további adatok megadására és kezelésére kerül sor, amelyet Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján köteles kezelni. Ezek az adatok – a hétköznapi üzleti ügyvitel ellátásán felül – adófizetési- és számviteli fegyelmi rend kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek.

 

2.2. JOGSZABÁLYON ALAPULÓ ADATKEZELÉS:

A hatályos magyar jog (lásd részletesen alul) adózásra, illetve számviteli rendre vonatkozó kötelező rendelkezései alapján Adatkezelő köteles Felhasználó alábbi adatait kezelni Felhasználó által megrendelt és kifizetett, Adatkezelő által szállított és bevételezett termékértékesítéssel kapcsolatosan:

 • a felhasználó számlázási neve: „Számlázási név” – cél: megrendelő azonosítása, bizonylati rendben megkövetelt tartalommal számla (bizonylat) kiállítása, adó- és számviteli szabályokban előírt nyilvántartás vezetése, hatóság felé adatszolgáltatás
 • a felhasználó címe: „Irányítószám” és „Utca, házszám” és „Ország” és „Város” – cél: megrendelt termék leszállítása, bizonylati rendben megkövetelt tartalommal számla (bizonylat) kiállítása, adó- és számviteli szabályokban előírt nyilvántartás vezetése, hatóság felé adatszolgáltatás

Adatkezelő által végzett adatkezelés az Art. IX. fejezete 77. §: „a bizonylat kiállítás és a nyilvántartás szabályai”, valamint az Áfa tv. 158/A §: „a számlakibocsátásra irányadó szabályok” és a 169. § e) pont: „a számla adattartalma” rendelkezésein alapul. Amennyiben a Felhasználó az adatokat nem adja meg, úgy a termékértékesítési szerződés nem jön létre.

Amennyiben a számlázási cím és a szállítási cím eltérő, a Felhasználó önkéntesen, de a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesen adhatja meg az adatait, amelyet Adatkezelő a létrejött szerződéses jogviszony alapján jogosult kezelni:

 • a felhasználó szállítási neve: „Szállítási név” – cél: megrendelő azonosítása
 • a felhasználó címe: „Irányítószám” és „Utca, házszám” és „Ország” és „Város” – cél: megrendelt termék leszállítása

Adatkezelő által végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontok, és a (3) bekezdés b) pont rendelkezésein alapul. Amennyiben a Felhasználó az adatokat nem adja meg, úgy a termékértékesítési szerződés nem jön létre.

 

3. AZ ADATFELDOLGOZÓ SZEMÉLYE:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó információ-technikai feladatokat végző személy:

Cégnév: ShopRenter.hu Kft 

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

E-mail: info@shoprenter.hu

Telefon: 36/1 234-5012

 

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

a) Hozzájáruláson alapuló adatkezelés alapján a hozzájárulásban megadott időpontig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

b) Jogszabályon alapuló adatkezelés esetén 5 (öt) évig, illetve, ha a jogszabály ettől eltérő időtartamot állapít meg, akkor addig az időtartamig (Art. 78. § (3) és Áfa tv. 179. §).

c) Szerződés jogviszonyon alapuló adatkezelés esetén, amíg a szerződés maradéktalanul teljesítésre nem kerül, valamint abból eredően bármilyen igény előterjeszthető (Ptk. szerint az általános elévülési idő 5 év, de előfordulhat ettől hosszabb igényérvényesítési határidő is), továbbá mindaddig, amíg a vonatkozó számviteli szabályok szerint a szolgáltatás teljesítésével összefüggő dokumentumokat (szerződés, teljesítés-igazolás) és bizonylatokat (számlák, nyugták stb.) az Adatkezelő megőrizni köteles egy esetleges hatósági ellenőrzés során való felmutatás céljából (Az utolsó teljesítési időpontot magában foglaló naptári év utolsó napjától számított 8 évig (Számviteli tv. 166 §. alapján). 

 

5. AZ ÉRINTETT (FELHASZNÁLÓ) JOGAI:

 

EZZEL KAPCSOLATOS KÉRÉSE, IGÉNYE ESETÉN FORDULJON AZ ADATKEZELŐHÖZ AZ 1. PONTBAN MEGADOTT ELÉRHETŐSÉGEK BÁRMELYIKÉN!

 

 1. Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon:

 

   

 

 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

 1. A helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. A helyesbítésről, kiegészítésről az érintettet haladéktalanul értesíteni kell.

 

KÉREM, HOGY AMENNYIBEN SZEMÉLYES ADATA MEGVÁLTOZIK, AZT JELEZZE AZ 1. PONTBAN MEGADOTT ELÉRHETŐSÉGEK BÁRMELYIKÉN!

 

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 

 
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező kifejezett hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 

 
 • az érintett az 5.7. pontban foglaltak szerint tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 

 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

 

AMENNYIBEN ÚGY GONDOLJA, HOGY SZEMÉLYES ADATAINAK TÖRLÉSE SZÜKSÉGES ÉS ANNAK JOGSZERŰ OKA FENNÁLL, HALADÉKTALANUL VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ 1. PONTBAN MEGADOTT ELÉRHETŐSÉGEK BÁRMELYIKÉN!

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 

 
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenezi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 

 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 

 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelő a kérelmet elutasítja, annak ténybeli és jogi indokolását a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül az érintett részére megküldi, és tájékoztatja az érintettet az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul;
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

A kért adatot – a technikai lehetőségek, illetve az adatmennyiség figyelembevételével – 30 napon belül az érintett rendelkezésére kell bocsátani.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelés ellen, ha az adatkezelő a tevékenységét:

 • közérdekből, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához végzi,
 • az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez végzi, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Az érintett a tiltakozáshoz való jogot szóban, írásban vagy műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. Ha az adatkezelő a kérelmet elutasítja, annak ténybeli és jogi indokolását a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül az érintett részére megküldi, és tájékoztatja az érintettet az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről.

 

 1. JOGORVOSLAT

 

 1. Bírósági peres út:

Az érintett adatainak jogellenes kezelésével kapcsolatban az Adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint lakó-vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt kereset indítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 1. Felügyeleti hatóság:

 

Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információs Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi fasor 22/C.) felé, illetve tájékoztatást kérhet.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

 

 1. SÜTIK/COOKIES KEZELÉS

 

A cookie/süti egy olyan fájl (információcsomag), amely akkor kerül(het) a böngészésre használt eszközre, amikor az érintett egy weboldalt látogat meg. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internet-használati szokásainak rögzítésére.

Általánosságban a cookie-k megkönnyíthetik egy honlap használatát, elősegíthetik, hogy a honlap az érintett számára megfelelő információt nyújtson, illetve biztosítják a honlap üzemeltetői részére az oldal működése feletti felügyeletet (pl. visszaélések megakadályozása és az oldalon elérhető szolgáltatások megfelelő biztosítása). Az Adatkezelő nem alkalmaz, és nem engedélyez a honlapján olyan sütiket, amelynek nyomán harmadik személyek az érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

 

Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik önmagukban nem tudják a honlap látogatójának személyét beazonosítani.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265